لوگو طراحی شده شرکت کالدو

 • نام شرکت
  کالدو
 • سبک
  لوگوتایپ , لوگو نمادین
 • موضوع فعالیت
  تولید فیلتر های آب
 • سفارش
  ایران
 • سال ساخت
  1399

لوگو کالدو

لوگو شرکت Caldo

لوگو در زیر لیوان

لوگو در پیکسل

پیکسل لوگو کالدو